telefon

Zakładu Remontowo-Budowlany

1316804213611

Zakładu Remontowo-Budowlany w ramach swojej działalności wykonuje w szczególności usługi w zakresie:

  • konstrukcji budynków i budowli,
  • wewnętrznych robót wykończeniowych (tj. malowania ścian i sufitów, wykładzin z tynków mozaikowych, wykładzin z płytek ceramicznych,tapet natryskowych, konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych),
  • montażu wewnętrznych instalacji (tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania),
  • wykonywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykonywania przewiertów horyzontalnych pod jezdniami i chodnikami,
  • robót drogowych (tj. budowy chodników i parkingów z kostki brukowej, remontów nawierzchni asfaltowych),
  • remontów specjalistycznych budowli żelbetowych z zastosowaniem najnowszych technologii chemii budowlanej.

Powyższe roboty wykonywane są zgodnie z potrzebami Spółki oraz osób fizycznych i prawnych. W celu zapewnienia frontu robót, Zakład bierze udział w wielu przetargach na roboty budowlane organizowane przez inne podmioty gospodarcze, zgodnie z możliwościami organizacyjno-technicznymi zakładu.