telefon

Zakład Oczyszczania Miasta

I. Zakład Oczyszczania Miasta świadczy usługi w zakresie:

 1. Odbioru i transportu odpadów komunalnych, zbieranych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach typu L-110, MGB-120, MGB-140, MGB-240, SM-1100 i kontenerach KP-7smieciarka
 2. Odbioru i transportu odpadów komunalnych, zbieranych przez właścicieli nieruchomości w plastikowych workach w sposób selektywny (opakowania szklane, plastik, złom metalowy, makulatura itp)
 3. Prowadzenia procesu przetwarzania odpadów komunalnych w instalacji na terenie Bazy Segregacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera w celu odzysku odpadów do powtórnego wykorzystania.
 4. Odbioru i transportu nieczystości płynnych, gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w zbiornikach bezodpływowych.
 5. Prowadzenia punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

II. Zasady świadczenia usług:

 1. Jako główną zasadę na świadczenie w/w usług Zakład przyjął fakt zawarcia umowy, w której określone są podstawowe dane personalne i obowiązki stron wynikające z treści zawartej umowy (rodzaj usługi, częstotliwość jej wykonywania, opłata za wykonaną usługę, termin płatności).

III. Posiadany sprzęt do wykonywania usług:

 1. Specjalistyczne samochody – śmieciarki do odbioru i transportu odpadów komunalnych
  zbieranych w pojemnikach typu L-110, MGB-120, MGB-140, MGB-240, SM-1100.
 2. Specjalistyczne samochody do transportu odpadów komunalnych, zbieranych w kontenerach KP-7.
 3. Specjalistyczne samochody asenizacyjne do transportu nieczystości płynnych.

IV. Kontakt:

 1. Każdy, potencjalny Klient wykonanie usługi może zlecić poprzez:
  • Podpisanie stosownej umowy, którą można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy Lwowskiej 37A, Zakład Oczyszczania Miasta – budynek nr 4.
  • Zgłosić usługę telefonicznie:

– tel. 84 6642461 wew. 618
– tel. 846645118
– tel. 609320572

😉 Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 😉