telefon

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykoP2140061nuje między innymi usługi w zakresie:

  • administrowania budynkami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej,
  • administrowania lokalami Gminy Miejskiej,
  • administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Zamojskiej.
  • utrzymania czystości terenów dla różnych podmiotów gospodarczych,
  • robót remontowo-budowlanych wykonywanych dla Gminy Miejskiej,
  • remontów lokali i budynków dla różnych podmiotów,
  • administrowania lokalnymi kotłowniami gazowymi Gminy Miejskiej oraz sprzedaż ciepła z tych kotłowni,
  • inwestycji własnych, w miarę potrzeb i wolnych mocy produkcyjnych.
  • wewnętrznych robót wykończeniowych (tj. malowania ścian i sufitów, wykładzin z tynków mozaikowych, wykładzin z płytek ceramicznych,tapet natryskowych, konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych),

W ramach administrowania lokalami i budynkami, zarówno Gminy Miejskiej jak i Wspólnot Mieszkaniowych, do obowiązków zakładu należy m.in.: przygotowywanie umów najmu i innych potrzebnych dokumentów, windykacja zadłużenia, naliczanie miesięcznych opłat za lokale, przyjmowanie i księgowanie opłat, rozliczenia z Gminą Miejską i lokatorami, rozliczenia finansowe ze Wspólnotami, prowadzenie książki obiektu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itp.

W ramach zarządzania cmentarzem komunalnym zakład odpowiada miedzy innymi za bieżące utrzymanie cmentarza oraz obiektów znajdujących się na cmentarzu, prowadzenie gospodarki miejscami grzebalnymi, nadzorowanie prac firm usługowych, nadzorowanie pochówków, prowadzenie dokumentacji cmentarza itp.

Ponadto zakład świadczy usługi konserwacyjno-remontowe, zarówno te wykonywane w oparciu o zatwierdzane i przekazywane nam do realizacji przez Burmistrza Miasta plany remontów, jak również zlecane przez inne podmioty.

Dokumenty dotyczące działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz zarządzania cmentarzem komunalnym przy ulicy Zamojskiej