telefon

[Czerwiec 29, 2015] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów II przetargu publicznym

[Czerwiec 25, 2015] Przetarg na dostawę paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2015/2017 r

[Kwiecień 22, 2015] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów

[Kwiecień 20, 2015] Przetarg na remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim

[Kwiecień 8, 2015] Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego (używanego), rok produkcji minimum 2008 przeznaczonego do załadunku ,rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm w formie leasingu operacyjnego

[Marzec 18, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na promocję Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Marzec 17, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Marzec 13, 2015] Przetarg na remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Luty 11, 2015] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

[Listopad 26, 2014] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów w przetargu publicznym