telefon

Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza

[Czerwiec 20, 2017] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2017/2019 r.

[Maj 18, 2017] Publiczny przetarg ustny na sprzedaż używanego ciągnika rolniczgo URSUS C385

[Marzec 21, 2017] Dostawa nowych pojemników o pojemności 140 litrów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski w ilości 3.700 sztuk

[Styczeń 25, 2017] Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 145.000 szt.

[Październik 21, 2016] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Wrzesień 5, 2016] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok

[Czerwiec 7, 2016] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kopernika, Króla Zygmunta i Reymonta w Tomaszowie Lubelskim

[Maj 4, 2016] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim

[Kwiecień 14, 2016] Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na bezwykopową renowację sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim

[Marzec 24, 2016] Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenia na budowę, dla zadania pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie stacji wodociągowej w Tomaszowie Lubelskim”

Strona 1 z 512345