telefon

[Styczeń 16, 2018] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 230.000 szt

[Grudzień 14, 2017] Zapytanie ofertowe na dostawę nowego przenośnego aparatu do poboru prób.

[Listopad 29, 2017] ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA UDZIAŁ PRZY PRZEPROWADZENIU KONTROLI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ PGKiM SP. Z O. O. W TOMASZOWIE LUBELSKIM

[Sierpień 2, 2017] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2017 rok

[Lipiec 25, 2017] Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i ulicach przyległych na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

[Czerwiec 20, 2017] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2017/2019 r.

[Maj 18, 2017] Publiczny przetarg ustny na sprzedaż używanego ciągnika rolniczgo URSUS C385

[Marzec 21, 2017] Dostawa nowych pojemników o pojemności 140 litrów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych biodegradowalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski w ilości 3.700 sztuk

[Styczeń 25, 2017] Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 145.000 szt.

[Październik 21, 2016] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów. Inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

Strona 1 z 612345...Ostatnia »