telefon

Wyniki badań wody

WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY 

Ujęcie wody Tomaszów Lubelski

badany wskaźnik

metoda badawcza

j.m.

wynik

najwyższe dopuszczalne stężenie (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017)

barwa A, Z

PN-EN ISO 7887:2002

mg Pt/l

<5

akceptowalna

pH A, Z

PN-EN ISO 10523:2012

7,1

6,5-9,5

mangan A, Z

Procedura PGKiM 3b-007

ug/l

< 5

50

żelazo A, Z

Procedura PGKiM 3b-007

ug/l

< 20

200

azotany Z

Procedura PGKiM 3b-012

mg/l

12,8

50

azotyny Z

Procedura PGKiM 3b-011

mg/l

0,07

0,50

jon amonowy Z

Procedura PGKiM 3b-013

mg/l

0,080

0,50

suma : [azotany/50 + azotyny/3]

mg/l

0,279

≤ 1

przewodność w 25°C A, Z

PN-EN 27888:1999

uS/cm

498

2500

mętność A, Z

PN-EN ISO 7027:2003

NTU*

0,62

1

smak Z

PN-EN 1622: 2006

akceptowalny

akceptowalny

zapach Z

PN-EN 1622: 2006

akceptowalny

akceptowalny

siarczany Z

Procedura PGKiM 3b-002

mg/l

26

250

chlorkiZ

Procedura PGKiM 3b-002

mg/l

8,51

250

BorZ

Procedura PGKiM 3b-002

mg/l

0,05

1,0

A– oznacza badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.
Z– metoda zatwierdzona przez PPIS w Tomaszowie Lubelskim

*– NTU=FNU

Komunikat o twardości wody  informacja dla instalatorów urządzeń AGD.

Twardość ogólna dla :

Ujęcie Tomaszów Lubelski

Wartość dopuszczalna *

14,0°dH

250,0 CaCO3/l

60 ÷ 500

* – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r.

Przelicznik jednostek twardości wody

jednostki

mmol/l

mval/l

°dH

°ang

°fran

mg CaCO3/l

mmol/l

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/l

0,5

1

2,8

3,5

5

50

°dH

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17,0

°ang

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14,0

°fran

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mg CaCO3/l

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

 

zawartość mg CaCO3/l

ocena twardości wody

0-100

bardzo miękka

100-200

miękka

200-350

średnio twarda

350-550

twarda

>550

bardzo twarda