telefon

Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza
Aktualności

Beznazwy-7

Apel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

 

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Tomaszowie Lubelskim w 2015 roku

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Bełżec w 2015 roku

 

 

 Informacja dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania z popiołem i innymi odpadami

 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje