telefon

Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku

 

Burmistrz Miasta informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, że została dokonana analiza dokumentacji, dotyczącej złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Tomaszowie Lubelskim w 2017 roku 

Informacja o zmianie sposobu zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na posesjach zamieszkałych miasta Tomaszów Lubelski w roku 2017


Przedsiębiorstwo laureatem wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego 2016

 

Informujemy, że Zakład Remontowo-Budowlany przy PGKiM Sp. z o.o. świadczy usługi w szerokim zakresie ogólnobudowlanym. 

 

Informujemy naszych klientów o możliwości otrzymywania faktur Vat drogą elektroniczną,

Przedsiębiorstwo informuje, że z dniem 01.04.2016 r. przyjmuje obowiązki zarządcy cmentarza komunalnego przy ul. Zamojskiej, obsługę biura prowadzić będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – budynek nr 3, ul. Lwowska 37 a.

 

Przedsiębiorstwo w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 

Informacja dla klientów Spółki w sprawie wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych

 

Informacja w sprawie przeterminowanych leków i zużytych baterii

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

 

W KASIE SPÓŁKI OD DNIA 01.06.2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAPŁATY KARTAMI PŁATNICZYMI  ZA FAKTURY WYSTAWIONE PRZEZ PGKiM Sp. z o.o. 

 

 Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

Beznazwy-7

Apel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

 

 Informacja dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania z popiołem i innymi odpadami

 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

cwb WERSJA 2 03.03-page-001

aaa popraw

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje