telefon

Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza
Aktualności

 

OGŁOSZENIE

Informuje się wszystkich Klientów Spółki, że dzień 31 października 2014r.
zgodnie z Zarządzeniem Prezesa dotyczącym czasu pracy jest
dniem wolnym dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub.
i kasa Spółki będzie nieczynna.

 

 

 Laboratorium PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim rozszerzyło zakres usług o badania mikrobiologiczne wody !!!

(więcej informacji dostępne jest w zakładce laboratorium)

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w gminie Bełżec w 2014 roku

 

 

Informacja dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania z popiołem i innymi odpadami


 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

 

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej i Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje